Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zrušenie TP- ohlasovňa

 08.09.2020

Ohlasovňa pobytu v  Ini.  na návrh občana, oprávneného užívať budovu alebo jej časť alebo vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti ( meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu občana, vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov) 
...............Obec Iňa a Zuzana Mančíková...........................................
a na základe predloženého dokladu - predložených dokladov, zrušila trvalý pobyt občanovi - občanom 
( meno, priezvisko a dátum narodenia)
............…    Pavol Bizik   .................................................................................                                                                         
dňom 8.9.2020 podľa § 7 ods. 1 písm.f ( podľa  písm. d) až g)) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
                                                                                  
Miestom nového trvalého pobytu je obec .......IŇA.......... .

Zoznam článkov:

1