Archív zmlúv

Archív

Zmluvy na zverejnenie
  Zmluva e-dotácie č.1
  Zmluva e-dotácie č.2
  Top set- zmluva, ochrana osobných údajov
  SOCU- ochrana osobných údajov
  Remek- ochrana osobných údajov
  Elektroodpad
  RRA
  Zmluva multifunkčné ihrisko v obci Iňa
  Zmluva audit
  Waste transpport dodatok č.4
Dotácie kultúra a šport
  Kultúra
  šport
Zmluva o bežnom účte
  Zmluva o bežnom účte
  Zmluva o zriadení vecných bremien - západoslovenská distribučná a.s.
Verejný rozhlas
  Zmluva o grantovom účte
Kamerový systém
  Zmluva o poskytnutí služieb na prípravu žiadosti o NFP
  Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment
  Zmluva o dielo KS
  Zmluva o spolupráci
  Zmluva o poskytnutí NFP
  Dodatok č.1
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o úvere
  Dodatok č.1 KS
Všeobecné
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Kúpna zmluva Škoda Felícia
  Dodatok č.1
Verejné osvetlenie
  Zmluva o dielo IMAO
Dom smútku
  Zmluva o dielo
  Grantový účet Rekonštrukcia domu smútku
  Zmluva o dielo - dlažba
Bytový dom 12 b.j- Iňa
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  Zmluva 0213
  Zmluva 0214
  Zmluva o úvere
  Dodatok č.1
  Dodatok 2
  Kúpna zmluva
  Záložná zmluva
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Záložná zmluva 0213-PRB/2014/Z
  Byt č.1
  Byt č.2
  Byt č.3
  Byt č.4
  Byt č.5
  Byt č.6
  Byt č.7
  Byt č. 8
  Byt č.9
  Byt č. 10
  Byt č. 11
  Byt č. 12
  Žiadsoť Tlačivo
  Byt č. 1- 2019
  Byt č.6-2019
  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
  Byt č. 5
  Byt č.7-2018
  Byt 3
  Byt 4
  Byt 8
  Byt 9
  Byt 10
  Byt 11
  Byt 12
  Byt č.2
  Byt č.5
  Byt č. 5
  Byt č.6
  Byt č.1
  Byt č.7
  Byt č.1
  Byt č.10
Dotácia Ministerstva kultúry SR
  Zmluva o dielo
  Zmluva
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku SIEA
  Zmluva SIEA
  Dodatok č.2
  Zverejnenie podporeného projektu"Modernizácia a rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia"
  Monitorovacia správa č.1
  Výzva na predkladanie ponúk
  Zmluva o dielo
  Dodatok č.4
Topset
  Dodatok č.2
  Dodatok č. 3
Zmluva o dielo- dodatok
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo
Grantový účet
  Zmluva o grantovom účte
  Zmluva o grantovom účte
Zmluva o poskytnutí dotácie
Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
  Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
  S podporou NSK
Zmluva- Dexia komunál eurofondy
  Zmluva- Dexia komunál eurofondy
  Zmluva- Dexia komunál eurofondy
  Zmluva- Dexia komunál eurofondy
Zmluva o grantovom účte
Zmluva
  Zmluva o grantovom účte str.1
  Zmluva o grantovom účte str.2
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
  Zmluva - stravné lístky
  Zmluva - stravné lístky
  Odpady
  Zmluva o budúcej zmluve
  Zmluva s ENVI-PAK, a. s.