Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1704/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Iňa
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
SE-OD1-2023/004226-001 Dar-osobné motorové vozidlo Odb.: Obec Iňa
Dod.: MV SR
0 €
VP/23/05725/001 udelenie súhlasu Odb.: Obec Iňa
Dod.: SOZA
0 €
Príkazná zmluva 1/2023 1/2023 Spracovanie a doplnenie ŽoNFP Odb.: Obec Iňa
Dod.: Silvia Kňazovičová
200 €
Zmluva 4/2023 vystúpenie na Deň obce Odb.: Obec Iňa
Dod.: Lipka trend- I.Kúdela
200 €
Zmluva 3/2023 vystúpenie na Deň obce Odb.: Obec Iňa
Dod.: Simona Rikoňová
270 €
Zmluva 2/2023 vystúpenie na Deň obce Odb.: Obec Iňa
Dod.: Vrchári-M. Uličný
330 €
ZO/2019A15204-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Iňa
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
44.40 €
zmluva 1/2023 vystúpenie na MDD Odb.: Obec Iňa
Dod.: Adrián Ohrádka
300 €
Dodatok č. 1 Dodatok Odb.: Obec Iňa
Dod.: ÚPSVaR
0 €
4419016772 poistenie pre obec Iňa Odb.: Obec Iňa
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
867.34 €
23/15/054/152 Dohoda o aktivačných činnostiach Odb.: Obec Iňa
Dod.: ÚPSVaR
85.80 €
08/2023 zabezpečenie úloh v oblasti BOZP, OPP Odb.: Obec Iňa
Dod.: Daniela Siváková-OH&S
200 €
06/2023 uabezpečenie úloh v oblasti BOZP Odb.: Obec Iňa
Dod.: Daniela Siváková
0 €
2/2023 Nájomná zmluva Odb.: Lenka Kútiová
Dod.: Obec Iňa
0 €
23bpK662003 Benefitné poukážky Odb.: Obec Iňa
Dod.: DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o.
0 €
122281851 VO Janíček Zmluva o pripojení odberného miesta Odb.: Obec Iňa
Dod.: Západoslovenská distribučná
0 €
122281851 VO Zmluva o pripojení odberného miesta Odb.: Obec Iňa
Dod.: Západoslovenská distribučná
0 €
A/809/12/2008 dodatok č. 4 Odb.: Obec Iňa
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
504 €
1/2023 MOS Odb.: Obec Iňa
Dod.: Alena Majerská
0 €
Generované portálom Uradne.sk