Kontakty

Toto webové sídlo www.obecina.sk spravuje Obec Iňa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Iňa 

Adresa:
Obecný úrad Iňa 
Iňa 27
935 35 Tehla

IČO: 00307076

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Tekov
Počet obyvateľov: 226
Rozloha: 568 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1156

Emailobecina27@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 036 / 639 80 71   0904 218 772

Starosta obce:  

Tel.: 036 / 639 80 71   0907 347 834

E-mail:  obecina27@gmail.com

Kompetencie:
Obec Iňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk