Jódové tabletky

 24.08.2022

Výmena jódových tabletiek pre obyvateľov sa uskutoční dnes 24.8.2022od 10.00 hod do piatku 26.8.2022 (budú sa roznášať domov) Obyvatelia ktorý nebudú na adrese si môžu prísť prevziať jódové tabletky do 30. septembra 2022 počas úradných hodín na obecný úrad

Nové balenie jódovej profylaxie bude bezplatne vydané Tabletky pre celú rodinu môže vymeniť aj jeden člen rodiny starší ako 15 rokov.

Zároveň vás prosíme na mieste odovzdať staré jódové tablety alebo ich priniesť na obecný úrad.

Vydávanie jódovej profylaxie je nasledovné:

  • deťom a dospelým, ktorí ku dňu 1.8.2022 dovŕšili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu,

  • deťom, ktoré sú ku dňu 1.8.2022 mladšie ako 8 rokov sa vydá pol balenia na osobu.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
  Oznam
  Informácia pre voličov
  E-mailová adresa pre delegovanie člena a náhradníka od OVK
Harmonogram separovaného zberu
  Separovaný zber 2Q/2019
  HArmonogram1-2020
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
  Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
  Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register fo
Úradná tabuľa obce
  Informovanie verejnosti
  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
  Vzdušné vedenie 2x110kV, Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur Zmena trasy pre variant 4A
  Plán udržateľnej mobility NSK
  Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
  Verejná vyhláška
  Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596
  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
  Záverečný účet obce- návrh
Prezidentské voľby 16.3.2019
http://www.minv.sk/?prezident-vzory1
  Informácia pre voliča
  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019
  Žiadosť o voličský preukaz
  Zoznam kandidátov na prezidenta SR
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby 2018
  Právo voliť a byť volený
  Informácie pre nezávislých kandidátov
  Informácie pre politické strany
  Oznámenie o počte poslancov a volebnom obvode
  Zverejnenie počtu obyvateľov
  Informácie pre voliča
  Vymenovanie zapisovateľky
  Delegovanie člena a náhradníka do OVK- elektronická adresa na doručovanie
  Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenie volebnej miestnosti
  Úradné hodiny
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Kamerový systém
Dokumenty obce
 
  Odmeňovanie poslancov OZ
  Komunitný plán
  Rokovací poriadok
  POH
Výzva na zmenu existujúceho objektu nadstavbou
  Výzva
  Zadanie
  DSP nadstavba
  Zmluva s dodávateľom
Voľby VUC 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017
  Zoznam kandidátov na predsedu
  Zoznam kandidátov na poslancov
  Informácia pre voliča
  Výsledky volieb
Program odpadového hospodárstva
  Program odpadového hospodárstva
Rekonštrukcia domu smútku
  Zmluva o dielo
Dedičstvo našich predkov
Dotácia Ministerstva kultúry SR
  Zverejnenie
Verejné osvetlenie
Otváranie časti ponúk označenej ako "Ostatné" sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09.05 hod. na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchovičovo nám. č.1, 080 01 Prešov
Verejné osvetlenie
  Výzva na predkladanie ponúk
  Svetelno technická štúdia k VO
  Výkaz-výmer k VO
  Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
  Zverejnenie