COVID Automat od 16.8.2021

 19.08.2021


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 >
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
    Oznam
    Informácia pre voličov
    E-mailová adresa pre delegovanie člena a náhradníka od OVK
  Harmonogram separovaného zberu
    Separovaný zber 2Q/2019
    HArmonogram1-2020
  Voľby do Európskeho parlamentu 2019
  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
    Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
    Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register fo
  Úradná tabuľa obce
    Informovanie verejnosti
    Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
    Vzdušné vedenie 2x110kV, Tr Nitra-Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur Zmena trasy pre variant 4A
    Plán udržateľnej mobility NSK
    Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
    Verejná vyhláška
    Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O č. OU-NR-OSZP2-2019/022482, 2020/003596
    Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
    Záverečný účet obce- návrh
  Prezidentské voľby 16.3.2019
  http://www.minv.sk/?prezident-vzory1
    Informácia pre voliča
    Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019
    Žiadosť o voličský preukaz
    Zoznam kandidátov na prezidenta SR
  Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
  Voľby 2018
    Právo voliť a byť volený
    Informácie pre nezávislých kandidátov
    Informácie pre politické strany
    Oznámenie o počte poslancov a volebnom obvode
    Zverejnenie počtu obyvateľov
    Informácie pre voliča
    Vymenovanie zapisovateľky
    Delegovanie člena a náhradníka do OVK- elektronická adresa na doručovanie
    Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenie volebnej miestnosti
    Úradné hodiny
    Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
    Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
  Kamerový systém
  Dokumenty obce
   
    Odmeňovanie poslancov OZ
    Komunitný plán
    Rokovací poriadok
    POH
  Výzva na zmenu existujúceho objektu nadstavbou
    Výzva
    Zadanie
    DSP nadstavba
    Zmluva s dodávateľom
  Voľby VUC 2017
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017
    Zoznam kandidátov na predsedu
    Zoznam kandidátov na poslancov
    Informácia pre voliča
    Výsledky volieb
  Program odpadového hospodárstva
    Program odpadového hospodárstva
  Rekonštrukcia domu smútku
    Zmluva o dielo
  Dedičstvo našich predkov
  Dotácia Ministerstva kultúry SR
    Zverejnenie
  Verejné osvetlenie
  Otváranie časti ponúk označenej ako "Ostatné" sa bude konať dňa 11.11.2013 o 09.05 hod. na adrese PhDr. Matúš Džuppa, Duchovičovo nám. č.1, 080 01 Prešov
  Verejné osvetlenie
    Výzva na predkladanie ponúk
    Svetelno technická štúdia k VO
    Výkaz-výmer k VO
    Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia verejného osvetlenia"
    Zverejnenie