Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

  Archív

  Volby VUC 2017
  Zverejnenie elektronckej adresy - volby VUC 2017
    Elektronická adresa - VUC 2017
  RIS SAM
    Správa auditora
    Vyrocna sprava Ina
  Symboly obce
    Vlajka Obec Iňa
    Erb obce
  Obecné zastupiteľstvo
    Pozvánka OZ 2014- január
    Zápisnica OZ- január
    Pozvánka OZ 2014- február
    Zápisnica OZ- február
    Pozvánka OZ 2014- marec
    Výpis z uznesenia
    Výpis z uznesenia
  Obec Veľký Ďur
    Územný plán obce Veľký Ďur
  Obecné zastupiteľstvo
    Zápisnica OZ- marec
    Zápisnica OZ- jún
    Zápisnica OZ- december
    Zápisnica OZ- december
    Zápisnica OZ- december
  Obecné zastupiteľstvo 2012
    Zápisnica OZ- marec
    Zápisnica OZ- jún
    Zápisnica OZ- september
    Zápisnica OZ- október
    Zápisnica OZ- november
    Zápisnica OZ- december
  Nájomné byty
    Domový poriadok
    Žiadosť o pridelenie bytu
  VZN
    VZN o odpadoch
    VZN o zásobovaní pitnou vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
    VZN o daniach od roku 2019
    VZN o poskytovaní dotácií
    VZN malé zdroje znečistenia
    VZN o nájme obecných bytov
    VZN o vodení a držaní psov na území obce
    VZN sadzobník poplatkov
    VZN malé zdroje znečistenia od 1.1.2020
    VZN o daniach od 1.1.2020
  Záverečné účty obce
    Záverečný účet 2011
    Záverečný účet 2012
  Monitorovacie správy obce
    Monitorovacia správa 2011
    Monitorovacia správa 2012
  Výročné správy obce
    Výročná správa 2011
    Výročná správa 2012
    Čestné vyhlásenie
    Čestné vyhlásenie k veku stavby
    Návrh na kolaudáciu
    Ohlásenie drobnej stavby- elektrická prípojka
    Ohlásenie drobnej stavby- plynová prípojka
    Ohlásenie zmany v užívaní stavby
    Splnomocnenie
    Splnomocnenie k prepisu auta
    Splnomocnenie na zastupovanie
    Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti
    Žiadosť o potvrdenie veku stavby
    Žiadosť o stavebné povolenie
    Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
    Žiadosť o súhlas na výrub drevín
    Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu