Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív

  Zmluvy na zverejnenie
    Zmluva e-dotácie č.1
    Zmluva e-dotácie č.2
    Top set- zmluva, ochrana osobných údajov
    SOCU- ochrana osobných údajov
    Remek- ochrana osobných údajov
    Elektroodpad
    RRA
    Zmluva multifunkčné ihrisko v obci Iňa
    Zmluva audit
    Waste transpport dodatok č.4
  Dotácie kultúra a šport
    Kultúra
    šport
  Zmluva o bežnom účte
    Zmluva o bežnom účte
    Zmluva o zriadení vecných bremien - západoslovenská distribučná a.s.
  Verejný rozhlas
    Zmluva o grantovom účte
  Kamerový systém
    Zmluva o poskytnutí služieb na prípravu žiadosti o NFP
    Zmluva o poskytnutí služieb na externý manažment
    Zmluva o dielo KS
    Zmluva o spolupráci
    Zmluva o poskytnutí NFP
    Dodatok č.1
    Zmluva o pôžičke
    Zmluva o úvere
    Dodatok č.1 KS
  Všeobecné
    Zmluva o poskytnutí dotácie
    Kúpna zmluva Škoda Felícia
    Dodatok č.1
  Verejné osvetlenie
    Zmluva o dielo IMAO
  Dom smútku
    Zmluva o dielo
    Grantový účet Rekonštrukcia domu smútku
    Zmluva o dielo - dlažba
  Bytový dom 12 b.j- Iňa
    Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
    Zmluva 0213
    Zmluva 0214
    Zmluva o úvere
    Dodatok č.1
    Dodatok 2
    Kúpna zmluva
    Záložná zmluva
    Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
    Záložná zmluva 0213-PRB/2014/Z
    Byt č.1
    Byt č.2
    Byt č.3
    Byt č.4
    Byt č.5
    Byt č.6
    Byt č.7
    Byt č. 8
    Byt č.9
    Byt č. 10
    Byt č. 11
    Byt č. 12
    Žiadsoť Tlačivo
    Byt č. 1- 2019
    Byt č.6-2019
    Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
    Byt č. 5
    Byt č.7-2018
    Byt 3
    Byt 4
    Byt 8
    Byt 9
    Byt 10
    Byt 11
    Byt 12
    Byt č.2
    Byt č.5
    Byt č. 5
    Byt č.6
    Byt č.1
    Byt č.7
    Byt č.1
    Byt č.10
  Dotácia Ministerstva kultúry SR
    Zmluva o dielo
    Zmluva
  Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku SIEA
    Zmluva SIEA
    Dodatok č.2
    Zverejnenie podporeného projektu"Modernizácia a rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia"
    Monitorovacia správa č.1
    Výzva na predkladanie ponúk
    Zmluva o dielo
    Dodatok č.4
  Topset
    Dodatok č.2
    Dodatok č. 3
  Zmluva o dielo- dodatok
    Zmluva o dielo
    Zmluva o dielo
  Grantový účet
    Zmluva o grantovom účte
    Zmluva o grantovom účte
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
    Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Iňa
    S podporou NSK
  Zmluva- Dexia komunál eurofondy
    Zmluva- Dexia komunál eurofondy
    Zmluva- Dexia komunál eurofondy
    Zmluva- Dexia komunál eurofondy
  Zmluva o grantovom účte
  Zmluva
    Zmluva o grantovom účte str.1
    Zmluva o grantovom účte str.2
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
    Zmluva - stravné lístky
    Zmluva - stravné lístky
    Odpady
    Zmluva o budúcej zmluve
    Zmluva s ENVI-PAK, a. s.